Osoby z Řízkárny

Aby bylo jasno, projevu solidarity se zaměstnanci Řízkárny tleskám. Jen jsem toho názoru, že si pisatelé letáku měli pečlivěji zkontrolovat shodu podmětu s přísudkem. Já vím, že osoby jsou lidi. A že mezi nimi jistě byli i nějací chlapci, muži a tak podobně. Nic to však nemění na skutečnosti, že osoba zhlediska gramatického je rodu ženského a podle toho se také chová přísudek, který s ní ve větě spojíme.

2014-11-19 11.54.34