Kdo jde přes mrtvoly

Do bulváru a jeho produkce už se Lamy strefovaly nejednou. Obvykle šlo o více či méně šikovný překlep v nadpisu, případně ne úplně korektní skloňování. Ne, že by to znamenalo, že všechno ostatní, co si lze přečíst v Blesku, je bez jediné chybičky. Nicméně, připusťme, že úroveň zde publikovaných článků je přizpůsobena většinovému čtenáři. Jednoduché věty, žádné komplikované odbočky myšlenkové ani stylistické. Občasná absence myšlenek jako takových bývá pak zručně překryta velikostí titulku a fotografickým doprovodem.

Chápu, že všichni nemůžou číst Wall Street Journal. Přesto trvám na tom, že i čtenář Blesku si zaslouží, aby věta, kterou mu dotyčný redaktor na monitoru či papíře naservíruje, měla podmět, přísudek a SMYSL.

Přikládám vzorek článku, kde nelze vystopovat ani jedno z toho. Jedná se o článek „Expertka na řeč těla o hlavním šmejdovi z rozvrácené předváděčky: Dokáže jít přes mrtvoly!“

Co se mateřštiny týká, autor článku patrně taky. Posuďte sami:

„Oči

Jsou posazeny blízko u sebe. To o lidech říká, že sebe. To o lidech říká, že vnímají věci jen jednostran- jednostranně. Nemají přehled, nejsou ně. Nemají přehled, nejsou to moc vzdělaní lidé, uvažují jedním směrem. Dívají se na věci vždy jen z vlastního sta- stanoviska, které je subjektiv- noviska, které je subjektivní. Přímý pohled vyjadřuje ní. sebevědomí jedince spoje- jedince spojené s jistotou, že ostatní se né s jistotou, že ostatní se podvolí jeho přání a vůli.“

Brada

„Naznačuje silnou vůli do pozdního věku. Takový člověk ustoupí člověk ustoupí pouze silnějšímu, a to velmi nerad.“

Uši

Na to, jak je velký, tak má malé uši. Po nějaké době, kdy je na něj vyvíjen je na něj vyvíjen tlak, tak vyměkne, jak se vyměkne, jak se lidově říká.“

plesk

 

Upřímně doufám, že jde o momentální výpadek při přepisu přímé řeči – jinak si výše uvedený text nelze rozumně vysvětlit.