Ještě vykostit

Taky máte rádi zdrobnělinky?

Já velice. Zvláště, mění-li poněkud význam původního slova… Ale kdo ví, v některých návštěvnicích a jejich ratolestech (lze předpokládat, že výskyt mužské části populace se na území SEKÁČKU bude blížit častosti výskytu reklamy na zubní pastu SIGNAL na povrchu Měsíce) možná ta druhá varianta vzbuzuje jistý respekt…

sekáček

Reklamy