Půjdem spolu do Betléma…

Dnešní příspěvek se týká aktuální vánoční tematiky… a kdyby jen to! Ne nadarmo se rčení „nadělat někomu v něčem betlém“ používá ve smyslu „způsobit chaos“…

metro a betlém