Vážený pane Juránek

Věrnostní programy řetězců budiž pochváleny. Co bychom si počali bez jejich kuponů, bodíků a mírně podlézavých dopisů? Kdo jiný by nám popřál léto plné slunce a nákupní vozíky plné shitů? Kdo jiný by věřil, že nás potěší? Kéž by krom toho, co a v jakém množství zákazníci kupují, věděli i to, že oslovení je přípustné výhradně v pátém, nikoliv pak v prvním pádě.