Perná mentka

… jinak si to totiž nedovedu vysvětlit. Spolu s několika přáteli na Fb jsme na to narazili několikrát, je až zarážející, kolik lidí tomuhle nešvaru propadlo. O čem to mluvím? O pernamentce. Že to vypadá nějak divně? Bodejť by ne.

Ona je to totiž permanentka. Dokonce i Ústav pro jazyk český se ve své internetové příručce zmiňuje o nesprávném tvaru tohoto slova.

Etymologický slovník říká, že slovo permanentní pochází z latiny (permanens) a znamená trvalý.

Doufám jen, že výše popsané pomýlení bude naopak dočasné.