Upo… po…

Někdy se prostě daří. Koktavou Lamu zaslal kolega z Ústí nad Labem. Sofistikovaní čtenáři jistě ocení i formulaci prosby.