Určitě z cukru

Cukroviny budou patrně podle vzoru „potraviny“…

K vidění u trafiky v Lazarské (podloubí soudní budovy).

Reklamy