Abych neunavoval, zkrátím to

Tenhle příspěvek jsem našla v archivu a nedá mi to se o něj nepodělit. Nejde ani tak o gramatiku, jako o celkový dojem z textu… Podle všeho jde o velmi skromný zlomek rozsáhlého, patrně několikastránkového dopisu. Možná jej místní včelaři vyvěsili na nástěnku jako odstrašující příklad, obávám se však, že nikolivěk… Ulovily v+v loni v červenci v Lovosicích.