Naši nebo naší?

Dnešní Lama je poněkud mírnější povahy, přesto: víte, jak skloňovat zájmena „naše, vaše“…? Skloňovat – to znamená určit správně pád? Pakliže nikolivěk, nabízí se jednoduchá pomůcka – na zájmeno si „ukázat“ – tu=naši. Té, tou=naší. Jednoduché, pohodlné, zcela spolehlivé.