Paříš? Pařím!

Od kolegy – odchyceno v některé z firemních jídelen.