Originální limit

Vyfotografováno za výlohou jedné herny na pražském Žižkově.

Co se skloňování číslovek týká, píší se bez mezer, bez spojovníku a nevpisujeme do nich koncové části číslovek, neboť slabiky –ti- a –mi- jsou už obsaženy v tvaru číslovky: přesvědčíme se o tom snadno, přečteme-li takový složený výraz nahlas. Tolik pravidla českého pravopisu.